Engineering binnen de Stikstof depositie ruimte

 

Door de Raad van Staten is bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden. PAS is geen basis meer zijn om toestemming te verkrijgen voor activiteiten. Daarom was een alternatief noodzakelijk. Dat alternatief is nu de resultaten van de AERIUS calculator.

De calculator geeft inzicht in de effecten bij beoogde proces wijzigingen. Hiermee wordt bepaald of een wijziging past binnen de mogelijkheden van de stikstof depositie regels.

Opdrachtgever: Bio-energie Veendam
Specialismen: Consultancy industrie en agro industrie

Aerius berekening

 

Door de Raad van Staten is bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden, om toestemming te verkrijgen voor activiteiten. Daarom was een alternatief noodzakelijk. Dat alternatief is nu de resultaten van de AERIUS calculator.

De calculator geeft inzicht in de effecten bij beoogde proces wijzigingen. Hiermee word bepaald of een wijziging past binnen de mogelijkheden van de stikstof depositie regels.

ECNN heeft voor een klant, de impact op de Stikstof depositie vastgesteld m.b.v. de AERIUS calculator. De berekening is nodig voor een wijziging van installaties en proces. Uit de gegevens van eerdere vergunningen en de gewenste situatie bleek dat er nog ruimte was voor de aanpassing.

In deze case had de klant al veel data beschikbaar. Verificatie van de gegevens was nog wel nodig. Maar ook als de gegevens er niet zijn, kan ECNN deze uitstoot gegevens ook bepalen. Dat doen we op basis van de bestaande vergunningen en installatie gegevens en informatie van de beoogde aanpassing.

 Na invullen van de zo gevonden gegevens, kan vastgesteld worden of er nog stikstof depositie ruimte is. Zo ja, dan verzorgt ECNN de rapportage uit het AERIUS model voor de vergunning aanvraag.

Is de stikstof depositie ruimte onvoldoende, dan kan ECNN meedenken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande ruimte. Dit door zowel van de bestaande installatie als ook de beoogde wijziging, de stikstof uitstoot te optimaliseren. Dus engineeren tot een concept dat past binnen de Stikstof ruimte. Uiteraard kunnen we het concept verder ontwikkelen en realiseren.

 

Heeft u vragen over dit project of over de uitvoering van een soortgelijk project? Neem dan vrijblijvend contact op met Johan Slagter

Arthur Kinnegen

Arthur Kinnegen

Arthur Kinnegen[a]ecnn.nl


Consultant ATEX & Process


 

Waarmee kunnen we u helpen?

Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van veiligheid, industriële processen en onderhoud.
Van advies tot uitvoering, van directiekamer tot werkvloer. Onze specialisten denken in oplossingen en adviseren u graag.